Indsamling kvæde mispel og morbær

Blomstergårdens Pomet

 

 

 

Startside
Op
Aktiviteter
Link
Frugt
Prydfrugt
Plantegenetik
Planteskole

Efterlysning: Gamle sorter af kvæde, mispel og morbær .

Går vi 100-150 år tlbage i tiden indgik kvæder, morbær og mispel i de fleste plantekataloger og de blev plantet mange steder i haver og anlæg. Kvædegelé, kvædebrød, morbær­syltetøj m.m. er nogle af de ting, der blev lavet af frugterne fra disse træer.

 

Det er ved at være sidste udkald, hvis de gamle sorter skal bevares for eftertiden. Det er vigtigt at vi ikke mister materialet fra de planter, som har tilpasset sig det danske klima af flere årsager. Der er i øjeblikket en stigende interresse for at udnytte frugten fra de pågældende planter. De gamle kloner kan derfor være vigtige i det fremtidige arbejde med at finde egnede sorter til forskellige dyrkningsmetoder og danske haver.

Hvor gamle skal træerne være for at de kan indgå i projektet?

I teorien indsamler vi kloner af alle forekommende sorter i Danmark, men de sorter, der er plantet de sidste 30-40 år er sandsynligvis alle tilgængelige i offentlige samlinger. Der kan dog være tale om planter opdyrket fra ældre planter og i så fald er de også interessante. Træer der er ældre end 50-75 år har interesse for både kvæder, morbær og mispel.

PS: Gamle sorter af æbler, pærer og andre frugtsorter indsamles løbende af Blomstergården.

Kvæde (Cydonia sp.)

Kvæden har været udbredt over hele landet og kan stadig findes i gamle haver flere steder. Den blev tidligere anvendt meget til kvædebrød, der minder om ‘flæsk’ og gelé. I dag er der en stigende efterspørgsel på kvæder til produktion af gelé. Det er derfor vigtigt at få indsamlet alle kloner og få dem prøvet af, for at finde de bedste typer til fremtidens produktion, men det er lige så væsentligt at få indsamlet kloner for at kunne vise og fortælle om de typer, der har været udbredt forsekllige steder i landet. Enkelte steder står der også planter af arten Chaenomelis, der bl.a. rummer de japanske kvæder, som bliver udnyttet til gelé eller syltetøj. Disse sorter er også interessante.

Mispel (Mespilus germanica)

Der har i tidens løb enkelte steder været plantet mispel, men nogen større udbredelse har den aldrig fået. Frugten anvendes til marmelade og nogle ynder også at spise den når den har fået frost og er blevet blød.

Morbær (Morus nigra)

Selv om morbær har været plantet mange steder i landet, så er der ikke så mange tilbage inde i landet. Især de hårde vintre i 1940erne gjorde et alvorligt indhug i bestanden. Der findes dog stadig morbær af ældre dato på Samsø, Bornholm og enkelte andre steder.

 

Opskrifter med kvæde, mispel og morbær 

Har du gamle opskrifter som du selv har brugt, eller som andre i familien har brugt er vi interesseret i at afprøve dem. Eventuelt vil de blive offentliggjort på hjemmesiden www.gamlefrugtsorter.dk og måske også i en bog om projektet, når dette er afsluttet.

 

Anekdoter og historier

om de forskellige planter har også interesse, da de er en vigtig del i fortællingen om de forskellige træers anvendelse, oprindelse og udbredelse.

Indsamlingen foretages af Villy Mougaard fra Pometet på Blomstergården ved Viborg i 2009-2011. Villy Mougaard er udlært frugtavler og har gennem de sidste 20 år arbejdet med opbygningen af Pometet på Blomstergården ved Viborg. Samlingen består i dag af ca. 700 sorter af danske og udenlandske frugtsorter, der har haft betydning for frugtavlen i Danmark. Samlingen omfatter ca. 350 æblesorter, godt 120 pæresorter og ca. 50 blommesorter. Hertil kommer frugtbuske og andre frugttræer. 

De indsamlede sorter bliver udplantet på Blomstergården og KU’s Pomet i Tåstrup, således at de er bevaret for eftertiden. Nogle af sorterne vil desuden blive anvendt i plantninger ved muséer og offentlige bygninger.

 

Yderligere information hos Villy Mougaard, Blomstergården, Bjerringholmvej 14, 8830 Tjele. Telefon  86651288 Mail info@blomstergaardenvedviborg.dk. Se desuden Villy Mougaards artikel på Havenyt

 

Projektet er støttet af FødevarErhvervs landdistriktsmidler til plantegenetiske projekter, bl.a. til etablering af kopisamlinger og afprøvning af sorternes egnethed som fødevarer.

 

 

 

Send e-mail til vores mailadresse med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2008 Blomstergården ved Viborg