Velkommen til

Blomstergårdens Pomet 

Startside
Nyheder
Aktiviteter
Link
Frugt
Prydfrugt
Plantegenetik
Planteskole


Velkommen til Blomstergårdens Pomet

Jyllands største Pomet. 

   

 

Kontaktoplysninger

Telefon
86 65 12 88
 
Pometmester Villy Mougaard direkte 40 14 59 78


Adresse
Bjerringholmvej 14, 8830 Tjele
 
E-mail
Generelle oplysninger: info@blomstergaardenvedviborg.dk
Web-ansvarlig: web-adm@blomstergaardenvedviborg.dkBlomstergården deltager i ESTO - Europæiske specialister i traditionelle frugthaver. 

Se mere og se folder om projektet og se projektets egen hjemmeside

 Vi havde pilot-kursus i Frugthave-skole i Kristi Himmelfarts ferien torsdag den 29. maj til søndag den 1. juni 2014. 

Praktisk undervisning i frugttræer og deres dyrkning, egenskaber som spisefrugt og til madlavning. Formering og forarbejdning til most. Se mere.

Som en del af projektet er der blevet lavet en lille film om podning: Se den her

Efterlysning. Gamle sorter af figen og kvæder

Kvæde

En ny indsamling af kvæder og figner er startet i foråret 2011 og fortsætter i 2012 og 2013. Se mere

Efterlysning. Gamle sorter af kvæder, mispel og morbær.

pærekvæde Morbær

Vi indsamler gamle sorter af kvæde, mispel og morbær og gamle opskrifter, hvor disse frugter indgår. Se mere 

 

Løvskal kirsebær.

Kirsebær Løvskal Næsset.JPG (2538234 byte) 

Vi har indsamlet Løvskal kirsebær - en gammel sort af surkirsebær og gamle opskrifter, som har været brugt til Løvskal kirsebær. 

Se mere 

Nye samlinger:

Vi har udplantet samlinger af søjleæbler, saskatoonbær, sibirisk blåbær og surbær. Se mere


 

Firmaprofil

Blomstergårdens Pomet er en selvstændig afdeling af Blomstergården ved Viborg med den 20.000 m2 store park syd for pometet og planteskole.

Blomstergården Pomet er en del af plante-genetisk ressource bevarings-projekt, som en del af landdistriktprogrammet under Direktoratet for FødevareErhverv, DFFE. Se mere på Landbrugsarven  

 

Villy Mougaard har stået for opbygningen af Blomstergårdens Pomet og er den daglige leder.

 

 

august 2009 

Et pomet er en frugtsamling. Blomstergårdens Pomet blev i 2006 en del af et plantegenetisk ressource bevaringsprojekt under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv og er opbygget af Villy Mougaard på Blomstergården mellem Viborg og Rødding. Der er ca. 140 meget gamle eller betydningsfulde udenlandske æblesorter fra dansk frugthistorie. De indgår som sikkerhedskopi for træerne i Nordisk Genbank, som står på Københavns Universitet's pomet i Tåstrup, det tidligere Landbohøjskolens pomet . Desuden er der ca. 60 danske lokalsorter og nyere sorter. Pometet indeholder også ca. 100 sorter fordelt på pærer, blommer og kirsebær. I en lille afdeling er der kvæder, morbær og mispel. Der indsamles løbende lokale danske sorter - både tidligere beskrevne og “nye” gamle sorter der ikke er beskrevet. I den tilstødende blomsterpark findes en række andre frugttyper.  

Blomstergårdens Pomet er i 2008-2009 udvidet med pærer og blommer

pomet

august 2008 

Træerne dyrkes efter økologiske principper og er alle podet på frøstamme (vildstamme) for at vi kan bedømme træernes sundhed under disse forhold.

Det er vigtigt at de gamle sorter bevares, så man kan søge tilbage og hente egenskaber som er gået tabt ved forædling og udvælgelse gennem årene. Det kan være modstandsdygtighed overfor sygdomme, smag, evne til at holde på frugten o.a. vi skal søge tilbage efter.  

august 2007   

Opbygning af denne hjemmeside er finansieret med tilskud fra FødevareErhverv under landdistrikprogrammets plante-genetiske opbevarings projekt.   

 

Vores målsætning

Vise gamle sorter af frugt og bær både i Blomstergårdens Pomet ved Viborg og på denne hjemmeside og deres egnethed til dyrkning i private haver og offentlige anlæg. Formidle viden om anvendelse, dyrkning, opbevaring og formering.

 


Senest opdateret: 3. marts 2024

 

 

Send e-mail til vores mailadresse med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2024 Blomstergården ved Viborg